Stormen Otto

STORMEN OTTO OG AGERSØ MØLLE
Bestyrelsen for Agersø Møllelaug og Museumsforening vil gerne sende en stor tak til Allan Hansen, Torben Dam, Torben Holst, Søren Hansen, Patrick Andersen og Benny Dam.
Da stormen Otto drev over landet i sidste uge, tog den så hårdt fat i vingerne på Agersø Mølle, at bevægelsen sprængte de store, kraftige stolper, der ellers fungerer som bremse inde i møllen.
Heldigvis så Allan fra sit hus, at vingerne bevægede sig, han løb op i møllen og fik ved fleres hjælp tilkaldt fem mand mere. I fællesskab og ikke uden dramatik fik de stoppet vingerne og tøjret dem forsvarligt, så de nu bliver, hvor de er, selvom Ottos fætter skulle kigge forbi og puste til vingerne senere.
Der skete skade på det indre af møllen, og forsikringsselskabet er kontaktet.
Det var gået helt galt, hvis I ikke havde været der! Tusind tak for hjælpen!