Generalforsamling

Agersø Møllelaug og Museumsforening indkalder herved til:

Ordinær generalforsamling

D. 12. maj kl. 19 i Agersø Hallens cafeteria

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Aflæggelse af regnskab
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Indkomne forslag
 8. Valg til bestyrelsen. På valg er Susanne Carlsen og Ditte Holst (modtager begge genvalg)
 9. Valg af suppleanter
 10. Valg af revisor
 11. Valg af revisorsuppleant
 12. Eventuelt

Skriftlige forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningen i hænde senest d. 5. maj 2022. Forslag skal i år afleveres til kasserer Ditte Holst, Helholmvej 1, Agersø. Evt. via mail til tdholst@outlook.dk

MVH Bestyrelsen