Kapsejlads for børn foregik på Agersø fra begyndelsen af 1900-tallet til ca. 1962. Modelbåde bygget af øens håndværkere eller af andre med håndelag for træarbejde sejlede om kap. Sejladsen fandt sted en søndag eftermiddag i skolesommerferien, og alle betalte et mindre beløb for at deltage. I 1925 var det for eksempel 1 kr.

Kun drenge under konfirmationsalderen kunne deltage, og piger kom først til at deltage i kapsejladsen i de sidste år, sejladsen foregik.

Der var to løb. Et for store og et for mindre både. Det var bådens længde, der afgjorde, hvilket løb man deltog i og for eksempel ikke antallet af master.

Målet for løbet var markeret af to bøjer, og sejlede bådene uden om bøjerne, udgik de af løbet. Ude ved bøjerne sad to mand i en båd og markerede med flag, når en båd passerede. Samtidig stod skolelæreren på havnen med sit stopur og noterede den enkelte båds tid efter flagmarkeringen.

Hvis der var god vind, kunne det være noget af et arbejde at ro de små både ind, når de havde passeret mållinjen og fortsatte for fulde sejl ned gennem sundet. Da der kom motorbåde til, blev det lettere at indhente dem.

Der var præmier til alle deltagere, og præmierne var oftest købt hos øens handlende. Det kunne være lige fra legetøj og figurer til kaffekander, lagkagefade, skeer og gafler. Måske findes nogle af præmierne stadig i hjemmene i dag.

Efter kapsejladsen var der børnebal på skolen. Ballet blev afbrudt ved spisetid, men fortsatte igen efter spisning hjemme. Flere af børnene skulle hjælpe med at fodre og malke, inden de kunne vende tilbage til ballet, som fortsatte til ca. kl. 22. Musikken blev leveret af en af de lokale spillemænd.

Kilde: Holger Carlsen, ”Børnekapsejlads på Agersø”, ”Jul i Skælskør", 1988.